معمولا وقتی روند کلی زندگیم به هر دلیلی مختل بشه، برگشتن به مسیر قبلیم یکم وقت و انرژی می بره. البته این یکم وقت و انرژی گاهی اوقات خیلی بیشتر از یکمه. نمونه اش همین چند هفته پیش بود که برای کاری مجبور شدم برم سفر، ولی بعدش که برگشتم دیگه نتونستم اون روند ایده آلی که قبل از سفر داشتم رو ادامه بدم و کلا از هم پاشیدم. دیگه کل روز مشغول به سریال دیدن شدم و به طور کل وقت از دستم خارج شد. 

در همین کش و قوس با تنبلی و حجمه سریال ها بودم که به یه مطلب جالب برخوردم. تو این مقاله در مورد 10 تا شیطانی که به خاطر رفتار بدشون سرزنش می شن(مگه قراره شیطان رفتار خوب هم داشته باشه؟!) صحبت می کنه. شیطان شماره 8 به نام Astaroth ظاهرا مسوولیت مستقیمی در زمینه همینجور تنبلی هایی که من بهشون گرفتار شدم داره.

نکته جالبی که در مورد آدما هست، تمایل زیادشون به شونه خالی کردن از زیر مسوولیت ها و کارهایی که به عهده شونه و ظاهرا این ویژگی ریشه خیلی کهنی داره. جوری که تو متن های قدیمی و باستانی ای مثل این، که برای هر پیده طبیعی و رفتار انسانی، دلیل خارجی تصور می کردن. به هر حال از اونجا که من هم بچه همون افرادم، پس باید به گفته های این متن عمل کنم، در صدد خود جنگیری بر بیام تا بتونم به روند قبلی زندگیم برگردم. :)